Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Το μεγάλο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία μας

Δείτε (μέσω Livemedia.gr και 4Ε) τα μεγάλα συλ-λαλητήρια για την ελληνικότητα της Μακεδονίας μας, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλο-νίκη και Αθήνα στις 21/01/2018 και 04/02/2018, αντίστοιχα.

Υπογράψτε εδώ ώστε καμία χώρα να μη χρη-σιμοποιεί τον όρο "Μακεδονία", με κανέναν τρό-πο και για κανέναν λόγο...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου